Rekrutacja

1_Primary_logo_252x75

Rekrutacja na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadzona jest w oparciu o Uchwałę nr 228/2014/2015 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie warunków, trybów oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych
w roku akademickim 2016/2017

Szczegółowe zasady Rekrutacji związane z Internetową Rekrutacją, terminy rejestracji i składania dokumentów określi Rektor w zarządzeniu w terminie do 30 kwietnia 2016 r.

Prosimy śledzić naszą stronę na bieżąco!