Program, plan studiów i efekty kształcenia

Program, plan studiów i efekty kształcenia odpowiadają praktycznemu profilowi kształcenia. Studenci „Cywilizacji zachodnioeuropejskiej” będą realizowali aż 375 godzin przedmiotów kształcenia zawodowego i 360 godzin praktyk w ciągu trzech lat studiów.

Program studiów

Plan studiów

Efekty kształcenia

Miejsca odbywania praktyk:

Radio Gniezno

Radio Plus Gniezno

Telewizja Gniezno

Informacje lokalne

Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Gnieźnieński Tydzień

Przemiany na Szlaku Piastowskim

Zakład Fotograficzny FotoStube

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy